El- och dataservice för hem och mindre företag.

Om Företaget

Skogstorpsel är ett litet företag med El och dataservice för vanliga hem och mindre företag.

Annan information

Är det något du har frågor om eller något som är oklart, var vänlig gå till fliken kontaktinformation och kontakta Göran Persson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jag vänder mig framförallt till privatpersoner och mindre företag.

De tjänster jag kan erbjuda är:

 

  • Nya och gamla ominstallationer.
  • Nyinstallation av villor.
  • Byter ut gamla centraler mot nya med  automatsäkringar och jordfelsbrytare (bild till höger).
  • Elbesiktning av hus.
  • Installation av olika sorters El-             materiel.       

 

  

Rotavdraget gäller:

På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka 50% i form av skattereduktion.

ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av

småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Från och med

1:a 2009 juli kommer din hantverkare eller installatör kunna ge dig skatterabatten direkt vid

fakturatillfället.

 

http://www.rotavdrag.net/

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på när du ska

köpa nytt hus:

När du ska köpa en fastighet, villa eller fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer. En felaktig elinstallation, där till exempel säkringar och jordfelsbrytare inte fungerar på rätt sätt, kan innebära risk för att du får ström genom kroppen. Som ägare och innehavare av en fastighet är du också straffrättsligt ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning. Du riskerar också nedsatt försäkringsbelopp om orsakerna till brand eller annan olycka berott på bristfälliga eller gamla elinstallationer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren.

 

 

Taget från Elsäkerhetsverket.

 

För fler tips om hur du gör ditt hem el-säkert, gå till:

 

Elsäkerhetsverket: Tips för säkrare el.

Copyright ® 2009 Skogstorpsel.se  

Skogstorps

 El & Data